endustriyel-yangin-hizmetleri-falckon

Endüstriyel Yangın Hizmeti Almanın Önemi

Yangınla mücadele konusu özellikle yüksek risk grubu içerisindeki tesisler açısından oldukça önemlidir. Endüstriyel yangın hizmeti almanın önemi özellikle petrokimya, çelik, otomotiv, nükleer sektörlerin yanı sıra havalimanları ya da büyük ölçekli fabrikalar ve tesislerin üretim süreci düşünüldüğünde farklı bir boyuta taşınır.
Yüksek risk grubu içerisindeki sektörlerin yangınla mücadele açısından Falck gibi köklü bir geçmişe sahip, profesyonel bir firmadan dış kaynak desteği alması mal ve can kayı ortaya çıkarabilecek riskli durumların ortaya çıkmadan önlenmesi ya da en kısa sürede müdahale edecek ekipler tarafından güvenli hale getirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Endüstriyel Yangın Hizmeti Almak Ne Anlama Gelir?

100 yılı aşkın geçmişiyle Falck’tan dış kaynak desteği aldığınızda, tesisleriniz yangınla mücadele açısından profesyonelce yapılandırılmaktadır.

• Mevzuat için gerekli yapılandırmanın sağlanması
• Yangınla mücadele açısından etkili ve güçlü bir sistem oluşturulması
• İtfaiye ekiplerinin konumlandırılması
• Acil durumlar karşısında iş kesintisi oluşumunun engellenmesi
• Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları
• Mevzuat Yapılandırılması:

Yangınla mücadele konusunda tesislerin görev ve sorumlulukları arasında yer alan mevzuat yapılandırılmasına uyum konusunda Falck endüstriyel yangın hizmeti, profesyonel ekip ve tecrübesiyle tesislerinizin en iyi şekilde yapılandırılması ve mevzuata uyumu konusunda sizlerle ortak çalışır.

Etkili ve Güçlü yangınla mücadele sistemi:

Yüksek risk grubu içerisinde yer alan sektörlerde yangınla mücadele açısından, firma bazında özel olarak oluşturulmuş ve tamamen öznelleştirilmiş bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Her tesisin endüstriyel yangın güvenliği açısından gereklilikleri farklıdır. Endüstriyel yangın hizmeti tam bu noktada, etkili ve güçlü bir sistem oluşturarak;

• Öncelikle can güvenliğinin sağlanması,
• Risk faktörlerinin en aza indirgenmesi,
• Gerekli önlemlerin önceden alınması
• Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlanması
açısından gerekli sistemi önceden projelendirerek, tesislerinizin yangınla mücadele açısından güçlendirilmesini sağlamaktadır.

Endüstriyel yangın hizmeti açısından dış kaynak kullanımında, her bir sektöre özgü şekilde optimize edilerek, firmaların ihtiyaçları öznel olarak değerlendirilmelidir. Her şirketin ihtiyaçları ve bu anlamdaki gereklilikleri farklıdır ve endüstriyel yangın hizmeti her şirket için ayrı ayrı analiz edilerek oluşturulmalıdır.

İtfaiye Ekiplerinin Konumlandırılması:

Yangınla mücadele konusunda gerekli önlemlerin alınması, tesis çalışanları açısında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ve iyi bir yangınla mücadele sistemi kurulması yangınla mücadele açısından riskleri ciddi anlamda düşürse de ortaya çıkabilecek acil durumlarda kamu itfaiyesinden önce hızlı ve etkili bir yangına müdahale ekibinin tesislerin en uygun noktasında konuşlandırılması gerekmektedir.

Endsütriyel yangın hizmeti aldığınızda, Falck itfaiye ekipleri, ihtiyaç durumlarında ilk ve acil müdahaleyi yapmak üzere, yangının hızlı ve etkili bir şekilde söndürülmesi, genişlemesini ve büyümesini önlemek, ortaya çıkabilecek patlama ya da yeni yangın ihtimallerini ortadan kaldırmak ve can ve mal güvenliğinizi korunma altına almak için tesislerinize en yakın noktada hazır bulunur.

İş Kesintisi Oluşumunu En aza İndirgemek:

Endüstiyel yangın hizmeti, sizin tesislerinize özgü değerlendirmeler yaparak yangınla mücadele sistemi oluşturur. Bu sistem çerçevesinde can ve mal güvenliğinin sağlanmasının hemen ardından, olası acil durumlarda iş kesintisi yaşanması en aza indirgeyecek şekilde yapılandırılmaktadır.

Bilinçlendirme Ve Eğitim Çalışmaları

Endüstriyel yangın hizmetleri açısından çok sayıda çalışanı olan büyük fabrikalar ve risk grubu içerisindeki tesisler için gerekli önlemlerin biri de acil durumlar karşısında bilincin arttırılması ve gerekli eğitimlerin sağlanmasıdır.

Falck Endüstriyel yangın hizmeti aldığınızda, tesislerinizdeki gerekli yapılandırılmanın sağlanmasının ardından çalışanların bilinçlendirilmesi ve acil durum planı oluşturulması konusunda çalışmalar yapılır. Acil durumlarda panik halinin oluşmaması, can güvenliğinin sağlanması açısından görev ve yetkilendirme, plan dahilinde hareket edebilme kapasitesinin arttırılması açısından eğitimler yapılmaktadır.

Endüstriyel Yangın Hizmeti İhtiyaçlarınızı Tek İrtibat Noktasında Birleştirir

Falck’tan Endüstriyel Yangın hizmeti aldığınızda, yangınla mücadele açısından tüm gereklilikleriniz tek bir irtibat noktasında birleştirilir. Tesislerinizin yangın güvenliğinin eksiksiz bir şekilde yapılandırılması, mevzuat ile ilgili uyumluluk çalışmaları ve gerekli danışmanlık ve eğitim çalışmaları ile ihtiyaçlarınız tek bir noktada toplanacaktır. Endüstriyel yangın hizmeti almak, sizler için tedarikçi sayısının azaltılması, tesisinizde güvenliğin arttırılması, iş gücü potansiyelinin arttırılması, maddi ve manevi kayıplara karşı korunma ve uzun dönemde verimliliğin artması anlamına gelmektedir. Profesyonel tek bir endüstriyel yangın hizmeti almak, yangınla mücadele ve yangın güvenlik sistemlerinizin tek ve güvenilir bir noktadan yönetilmesi ve giderilmesi anlamına gelmektedir.

Endüstriyel yangın hizmeti alarak, gerekli mevzuatlara uyum sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını ve tesislerinizde yangın açısından güvenliğin eksiksiz bir şekilde yapılandırılmasını sağlamış olursunuz.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
Falckon-endustriyel-yangindan-aldigimiz-dersler-200x150

Endüstiyel Yangından Aldığımız Dersler

Falckon Yangın Hizmetleri, nin düzenlediği “Eğitim Seminerleri” çerçevesinde BP Rotterdam Rafinerileri Yangın Mühendisi ve Risk Uzmanı Cornelis Jan Kallemein, büyük endüstriyel yangınlarda edinmiş olduğumuz tecrübeler sonucunda aldığımız dersler ve de bunların kendi tesislerimizde tekrarlanmaması için almamız gereken eğitimler hakkında 7 saatlik bir eğitim gerçekleştiriyor.

haber-02

Sanayi Çalışanlarına Yangın Önleme Eğitimi (Sabah)

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), sanayi çalışanlarına yönelik "Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı" düzenlendi.

haber-01

Yangın Sonrası Olay Yeri İnceleme Eğitim Semineri

Falckon İtfaiye Hizmetleri’nin düzenlediği “Eğitim Seminerleri” çerçevesinde Falck Fire Consulting Danışman Mühendisi Mr. Simon Neale, yangın sonrası olay yeri inceleme ve kök neden analizi konularında 8 saatlik bir eğitim gerçekleştiriyor.