Endüstriyel Yangın Hizmetleri

Falckon Endüstriyel Yangın Hizmetleri, bütünleşik hizmet teklifiyle çalışarak, yangınla mücadele açısından geniş bir yelpazedeki tüm ihtiyaçlarınızı, size ve tesislerinize özel ayrı ayrı analizler ve değerlendirmeler yaparak tek bir noktadan yönetim sağlar.

Falckon dahilinde verilen endüstriyel yangın hizmetleri, mevcut yapınızdan, daha güvenli, daha verimli ve uygun maliyetli çözümler sunmak üzere, firmanıza uygun rahat değişim ve gelişim imkanı sunmaktadır. Falckon bütünleşik hizmet teklifi ile tesislerinizin yangınla mücadele konusunda tam ve etkin bir şekilde yeniden yapılandırılması, can ve mal güvenliğinize karşı oluşabilecek risklerin en aza indirgenmesi, iş güvenliği ve acil durum planları oluşturulması, danışmanlık ve yangınla mücadele eğitimlerini kapsamaktadır.

Endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında, havalimanları, gaz, petrokimya, petrol, nükleer enerji, otomotiv, çelik ve yüksek risk taşıyan diğer sektörlerin yangınla mücadele açısından yeniden yapılandırılmasını sağlıyor, can ve mal güvenliğini profesyonel ve tecrübeli ekiplerimizle koruyoruz. Fabrika ve tesislerinizde yangına karşı gerekli olabilecek en iyi önlemlere ve tesislerinizin randımanlı ve güvenli bir şekilde işlemeye devam etmesi açısından ihtiyaç duyduğunuz hizmeti sağlıyoruz.

Falckon endüstriyel yangın hizmetleri, tüm sektörlerde yangına karşı koruma sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

Endüstriyel Yangın Hizmetlerinin Avantajları

 • Size ve tesislerinize özel olarak oluşturulmuş endüstriyel yangın hizmetleri temel avantajları şu şekildedir.
 • Müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan esnek çözümler ve yangın ya da kazalarla ilgili tüm sorunlar için tek bir irtibat noktası sunması sayesinde, şirket içi kaynaklara olan ihtiyacı azaltan proaktif bir yaklaşım
 • Falckon eğitim ve danışmanlık hizmetlerini de içeren, yangınla bağlantılı tüm hizmetleri sağlayabildiğinden mevcut hizmet tedarikçilerinizin sayısı azaltılabilir.
 • Sektörel, yerel, ulusal ve uluslararası mevzuatla ve resmi kontrol kurumlarıyla uyumlu, eksiksiz bir bakış açısı, kontrol ve şeffaflık sağlayan yasal uyum hizmetleri
 • Sadece size odaklanarak işletmenizi tüm yönleriyle anlamak için zaman ayırıyoruz ve bu sayede güvenilir, profesyonel bir ortağın dışarıdan desteğini almanıza karşılık olarak sürdürülebilirliğinizi ve iş devamlılığınızı güvenceye aldığımız, uzun dönemli ortaklıklar kuruyoruz.

Falckon Endüstriyel
Yangın Hizmetleri

Falckon endüstriyel yangın hizmetlerinde temel, acil durumlarda tesisinizin güvenliğinin eksiksiz olarak yapılandırılması, yangın ekibinin yönetimi ve yangın söndürme ve kurtarma faaliyetlerinin operasyonel kontrolünün sağlanmasıdır. Bu bağlamda Falckon Endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında,

 • Yangın Önleme
 • Kurtarma Çalışmaları
 • Yerinde Tıbbi Acil Müdahale
 • Yangın Söndürme Çalışmaları
 • Bakım Hizmetleri
 • Yangın Eğitimi
 • Yangın Danışmanlığı

Yangın Önleme:

Endüstriyel Yangın Hizmetleri açısından yangın önleme hizmeti ana hizmetler arasındadır. Tesislerinizde yangın açısından risk faktörlerinin kontrol ve denetimi, sizin tesislerinize özel gerekli sistemin en uygun maliyetlerle oluşturulması, güvenlik açıklarının analizi ve iyileştirilmiş yapılandırılması yangın önleme faaliyetleri arasındadır. Sizlerinde bildiği gibi yangın açısından yüksek risk içeren tesislerin, yangınla mücadele kapsamında en doğru şekilde önceden yapılandırılması çok büyük maddi ve manevi kayıpların önüne geçmenin tek yöntemidir. 

Yangın önleme çalışmaları kapsamında profesyonel ekipler tarafından yapılan alan araştırması sonrasında tesislerinize özel yangından korunma sistemi ve planlaması oluşturulur.

Kurtarma Çalışmaları:

Olası yangın durumlarında can güvenliğinin sağlanması birincil önceliktir. Endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında acil durumlarda tüm çalışanların can güvenliğinin sağlanması açısından yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak yürütülen kurtarma çalışmaları deneyim gerektirir.Olası yangın ve alarm durumlarında tesis çalışanlarınızın can güvenliğinin sağlanması açısından yapılan kurtarma çalışmalarının yapılması, kurtarma çalışmaları konusunda tecrübeli ve donanımlı falckon ekipleri tarafından sağlanmaktadır.

Yerinde Tıbbi Acil Müdahale:

Kurtarma çalışmaları kapsamında ortaya çıkabilecek acil ilk yardım ve müdahale gerektiren durumlarda falckon yerinde tıbbi acil müdahale ekibi can kaybının ortaya çıkmaması adına profesyonel bir çalışma yürütmektedir. İlk yardım açısından gerekli teçhizat ve tecrübeye sahip olan falckon ekipleri, olası yangın ve alarm durumlarında can güvenliğini sağlamak ve ilk yardım, ilk müdahale ve gerekli tabbi bakımı sağlayarak can kaybı riskini en aza indirmekle yükümlüdür.

Yangın önleme çalışmaları kapsamında profesyonel ekipler tarafından yapılan alan araştırması sonrasında tesislerinize özel yangından korunma sistemi ve planlaması oluşturulur.

Yangın Söndürme Çalışmaları:

Alınan önlemlere rağmen ortaya çıkan yangın ve alarm durumlarında endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında tesislerinize yakın şekilde konumlandırılmış yangın söndürmek ekibi hızlı ve etkin bir şekilde yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına başlar. 

Doğru ekip ve ekipmanlar sayesinde tesislerinizin, olası bir yangın durumundan en az maddi ve manevi kayıpla kurtulması, ortaya çıkan yangının büyümeden hızlı bir şekilde söndürülmesi ve diğer tehlikelerin profesyonel ekiplerce bertaraf edilmesi yangın söndürme çalışmaları kapsamında verilen hizmetlerdir.

Bakım Hizmetleri:

Yangın söndürme sistemleri dinamik bir yapıya sahiptir ve belirli aralıklarla bakım yapılmadığı takdirde olası yangın durumlarında eksik ya da sorunlu çalışarak tesislerinizde can ve mal güvenliğini riske atar. Falckon Endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında tesislerinizdeki yangınla mücadele sisteminin periodik bakımları sağlanır. Gerekli görüldüğünde yeni çıkan teknoloji ve sistemlerle yeniden yapılandırılması konusunda sizler ortak çalışmalar yapılır. 

Yangın önleme çalışmaları kapsamında profesyonel ekipler tarafından yapılan alan araştırması sonrasında tesislerinize özel yangından korunma sistemi ve planlaması oluşturulur.

Yangın Eğitimi:

Acil durumlarda ortaya çıkan panik, ciddi mal ve can kayıplarına sebep olabilmektedir. Endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında tesis çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi, acil durumlarda ortaya çıkabilecek bu gibi olumsuz durumları engellemektedir. 

Falckon’un eğitimleri, sektöründen önde gelen birlik yönergelerine ve yeniliklerine uygun olarak yangın güvenliği ve yangınla mücadele açısından yüksek farkındalık sağlamak amacıyla en doğru şekilde yürütülmektedir.

Yangın Danışmanlığı:

Falckon, endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında yangın ve patlama riski yönetimi ve danışmanlığı yapılmaktadır. Yangın danışmanlığı kapsamında sizlere ve çalışanlarınıza gerekli danışmanlık hizmetleri, dünya üzerinde adı geçen birlik ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş en son standartlara uygun olarak yapılmaktadır. Yangın danışmanlığı çerçevesinde tesislerinize özel senaryo tabanlı risk değerlendirmeleri, yangın ve patlama sonuç analizleri, tesislerinize özgü yangın türleri araştırmaları ve testleri, yangın modelleme ve yangın sistemleri çalışmaları, acil durum müdahale planlaması ve intikal planları yangın danışmanlığı çerçevesinde verilmektedir.

Endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında riski yönetiminde ve yangın mühendisliğinde uzmanlaşmış bir kuruluş olan Falckon, tesislerinizin yangına karşı güvenliğini sağlamaktadır.

Online Eğitim Türkiye'nin Her Yerinde Devam Ediyor!

Falckon Özel itfaiye hizmetleri dünyanın birçok coğrafyasında farklı sektörlerde endüstriyel yangın hizmetleri vermektedir.