Havalimanı Yangın ile Mücadele Hizmetleri

Faclk İtfaiye Hizmetleri konusunda sahip olduğu 100 yılı aşkın tecrübesiyle üst düzey koruma gerektiren, insan trafiği açısından yoğun olduğu kadar teknik anlamda da yüksek risk içeren havalimanı yangın hizmetleri açısından da ticari ve askeri sektörlerin her birinde farklı ülkelerde dünyanın en büyük ve yoğun havalimanlarında hizmet vermektedir. Havalimanı yangın ile mücadele operasyonlarında başarı ile hizmet veren Falckon, bu anlamda dünyanın önder firmasıdır. 

İster ticari ister askeri ister kamusal hava limanları olsun, yangınla mücadele ve yangından korunma açısından üst düzey bir sistemle koruma altına alınmalıdır. Havalimanı yangın ile mücadele konusunda ihtiyaç duyulan çözümler falckon  itfaiye hizmetlerinin deneyim bilgi ve tecrübesiyle tek bir noktadan kontrol ve koruma altına alınmaktadır. Sizlerinde bildiği gibi havalimanları yangından korunma ve özel itfaiye hizmetleri konusunda çok daha hassas bölgelerdir. Hava limanlarındaki yoğun insan trafiği ve teknik aksam yangın risk faktörlerinin minimum seviyede tutulmasını, korumanın ise maksimum seviyede yapılmasını gerektirmektedir. Hava limanı yangın ile mücadele sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunlar çok hızlı bir şekilde büyüyerek tahmini imkansız facialara sebep olabilmektedir. Böyle durumlara mahal verilmeden yangından korunma açısından maksimum koruma sağlanması, ortaya çıkan acil durumlarda en hızlı şekilde kontrolün sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. 

Falckon itfaiye hizmetlerinin yangınla mücadele konusundaki deneyimi ve tecrübeli ekipleri ve son teknoloji ekipmanları sayesinde ihtiyaç duyulan büyük ölçekli hizmetler açısından kapsamlı çözümler sunabilmekte ve yangın önleme ve bu anlamdaki güvenliğin en iyi şekilde sağlanması açısından gerekli sistemin yapılandırılması, can ve mal güvenliğinin maksimum seviyede korunmasının sağlamayı amaçlar. 

Havalimanı Yangın Hizmetleri

Havalimanları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda yangın konusunda hassas önlemler alınmalıdır. Uçak pistleri ve alanları, İç ve dış hatlar, katlı otoparklar, açık park alanları, çalışanlar ve yolcu alanlarında 7 gün 24 saat yangından korunma açısından dinamik ve gelişmiş bir yapıya ihtiyaç duyan havalimanları, en doğru yangından korunma sistemleriyle optimize edilmelidir. Tüm havalimanı alanlarında kontrolün sürekli olarak sağlanabilmesi için tek bir noktadan en doğru çözüm ile korumanın sağlanması gerekmektedir. Havalimanı yangın ile mücadele açısından birbirinden farklı bir çok alt hizmetle koruma altına alınmalıdır.

Bu anlamda; havalimanı yangın ile mücadele hizmetleri kapsamında havalimanlarının komplike bir yapı ile korunması gerekmektedir.

Yangınla mücadele Ekibi ve
bu ekibin yönetimi:

Yangınla mücadele hizmetleri kapsamında;
Yangın önleme ve yangına müdahale
Yangın Sisteminin Bakımı
ve benzeri diğer hizmetler yangınla mücadele ekibi ve yönetimi kapsamı çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Havalimanı yangın hizmetleri kapsamında havalimanı içerisinde acil durum ve kırmızı alarm durumlarına karşı yangınla mücadele ekibinin 7 gün 24 saat hizmet veren itfaiye ekipleri tarafından korunması gerekmektedir. Yangınla mücadele ekip ve ekipmanlarının havaalanı büyüklüğünün karşılayabilecek donanım ve sayıda olması, kritik noktalara en iyi şekilde yerleştirilmiş olması ve en doğru, en iyi son teknoloji ekipmanlar kullanıyor olması gerekmektedir.

Yangınla mücadele hizmetleri ve ekibinin yapılandırılmasının yanı sıra yönetimi de çok önemlidir. Tek bir noktadan en iyi iletişim kaynakları ile en hızlı müdahalenin yapılması gerekmektedir. 

Havalimanlarında yangından korunma sisteminin bakımı ile ilgili periodik bir sistem kurulmalı, yangından korunma için kurulan alt yapının en iyi şekilde çalışırlığı sürekli kılınmalıdır. Sistemdeki aksaklıklar denetimden geçirilmeli, gerektiğinde yenilenme ve yeniden yapılandırmaya gidilmelidir. 
Havalimanı gibi yoğun insan ve teknik araç trafiğin sahip olan bir alanda olası bir ufak yangın bir anda felakete dönüşebilecek kadar büyüyebilir ve tahmin edilemeyecek büyüklükte kayıplara sebep olabilir. Yangınla mücadele hizmetleri kapsamında havalimanı yangın ile mücadele de ilk öncelik önlem ve korumadır. Bu anlamda yeterli teknik ve ekipsel alt yapının en iyi şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Yangın Danışmanlık Hizmetleri

Yangın söz konusu olduğunda panik ve kaosu beraberinde getirmektedir. İnsan sayısındaki artış bu karmaşanın çok ciddi boyutlara ulaşmasına sebep olabilmektedir. Yangın danışmanlık hizmetleri arasında acil durumlarda paniğin ortaya çıkaracağı hasarı en aza indirme önceliğiyle yola çıkılmaktadır. Bu anlamda havalimanlarında yangınla mücadele konusunda profesyonel ekiplerle görevlendirme ve kaynak analizi yapılarak, alarm durumlarında hızla kontorlün sağlanması amaçlanır. Kaynak analizi ve görevlendirme yangınla mücadele konusunda havalimanlarına verilen danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. 

Acil durum planlamasının tecrübeli yangın mühendisleri ve ekipleri ile yapılandırılması, acil durum planlamasının en iyi şekilde hayata geçirilmesi için kişilere düşen görevlerin teorik ve pratik olarak öğretilmesi danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. 

Havalimanı yangın ile mücadele konusunda diğer ek hizmetlere de ihtiyaç duyan kritik bir alandır. Tüm bu acil durum hizmetlerinin tek bir operasyon noktasında toplanması müdahale gerektiren durumlarda etkinliği arttırmaktadır. Ambulans hizmetleri, tıp klinikleri ve engelli kişiler için hizmetler yine falckon yangınla mücadele hizmetleri kapsamında havalimanı yangın mücadele sistemi kapsamına alınması gereken hizmetler arasındadır.
Havalimanı yangın ile mücadele hizmetlerinin AB yönetmeliklerine uygun bir şekilde şekillendirilmesi, en son teknoloji ve araştırmaları sürekli olarak takip edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Havalimanı Yangın Hizmetleri Standartları Nelerdir?

Falckon, havalimanı yangın ile mücadele sistemi için gerekli yönetmeliklere tam uyumlu şekilde ilerlemeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu bağlama ICAO yönetmeliği ve ARFF kategorilerine uyumlu çözümler üretmektedir. Endüstriyel yangın hizmetleri kapsamında hava limanları için özel bir yangın ile mücadele sistemi oluşturulmalı ve aksamadan çalışacak şekilde hayata geçirilmelidir.

Acil durum planlamasının tecrübeli yangın mühendisleri ve ekipleri ile yapılandırılması, acil durum planlamasının en iyi şekilde hayata geçirilmesi için kişilere düşen görevlerin teorik ve pratik olarak öğretilmesi danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. 

Havalimanı yangın ile mücadele konusunda diğer ek hizmetlere de ihtiyaç duyan kritik bir alandır. Tüm bu acil durum hizmetlerinin tek bir operasyon noktasında toplanması müdahale gerektiren durumlarda etkinliği arttırmaktadır. Ambulans hizmetleri, tıp klinikleri ve engelli kişiler için hizmetler yine falckon yangınla mücadele hizmetleri kapsamında havalimanı yangın mücadele sistemi kapsamına alınması gereken hizmetler arasındadır.
Havalimanı yangın ile mücadele hizmetlerinin AB yönetmeliklerine uygun bir şekilde şekillendirilmesi, en son teknoloji ve araştırmaları sürekli olarak takip edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Online Eğitim Türkiye'nin Her Yerinde Devam Ediyor!

Falckon Özel itfaiye hizmetleri dünyanın birçok coğrafyasında farklı sektörlerde endüstriyel yangın hizmetleri vermektedir.