Yangın Danışmanlığı

100 yılı aşkın süredir dünyanın farklı coğrafyalarında hizmet vermekte olan Falckon’un temel uzmanlık alanı yangın ve patlama risk idaresi ve yangın mühendisliği olarak tanımlanabilir. Pratik olarak sahada, teorik olarak eğitimlerde sağladığımız yangın uzmanlığımızı dünyanın dört bir yanından gelen informasyonlarla koordine merkezinde topluyor analiz ediyor ve kendimizi sürekli olarak güncelliyor geliştiriyoruz. Yangın konusundaki bu bilgi ve tecrübemizi “yangınla mücadele hizmetleri” “yangın eğitimi” ve “yangın danışmanlığı” şeklinde müşterilerimizle paylaşıyoruz. 

Yangın danışmanlığı ile yangına karşı alınması gereken önlemleri sizin tesislerinize ve üretim merkezlerinize özel çözümlere ayırarak koordine ediyor, yüksek riskli alanlarınız için yangından korunma danışmanlığı sağlıyoruz. Yangın ve yangından korunma danışmanlığı ile rafineriler, depolama tankı alanlarına, kimyasal üretim tesisleri, havalimanları, terminal vb. yangın konusundan riskli sektörler başta olmak üzere birçok sektöre yangınla mücadele konusunda yapılması gerekenler ile ilgili danışmanlık yapıyoruz. 

Yangın Riski Yönetim Şekli

Uzun yıllardan bu yana dünyanın dört bir yanında yangın ile mücadele eden Falckon, yangın riski yönetimi konusunda geliştirdiği tecrübelerini müşterileriyle yangın danışmanlığı adı altında paylaşarak, önleyici yangın hizmetleri konusunda bilinçlenme ve yangından korunma sağlar. Falckon’un deneyimli yangın danışmanları yurt dışında 70 i aşkın ülkede farklı projelerde görev yapmaktadır. 

Yangın riski yönetimi birbirini takip eden 4 temel prensipten oluşmaktadır. 

Planla

        ●   Senaryo tabanlı risk değerlendirmesi
        ●   Senaryo analizi 
        ●   Yangın ve patlama sonuç modellemesi 
        ●   Süreç güvenliği planlaması
        ●   Acil durum müdahale planlaması 
        ●   İntikal planları 
        ●   Atak planları
        ●   Afet yönetim planları 
        ●   İş sürekliliği planlaması ve kriz yönetimi
        ●   Yangın mühendisliği 
        ●   Yangın ve gaz tespiti ve koruma sistemleri ile koruma sistemleri tasarımı ve teknik özellikleri 
        ●   Yangınla mücadele ekibi ölçülendirmesi
        ●   Yangın eğitim alanlarının tasarımı

Yap

        ●   Yangınla mücadele ekibinin yönetimi ve çalışmaları 
        ●   Hizmet temini ve geliştirme

Kontrol

        ●   Yangın baskılama sistemleri için Ulusal standartlar ve Avrupa standartları
        ●   Endüstriler ve şirketler için yangın tehlike yönetimi ve güvenlik standartları
        ●   Yangın türleri araştırmaları ve testleri, yangın modelleme ve yangın sistemleri çalışmaları
        ●   Çalıştaylar ve seminerler

Harekete Geç

        ●   Yangından koruma sistemlerinin testleri ve incelenmesi 
        ●   Yangın Sistemleri Sağlamlık Güvencesi (FSIA)
        ●   Acil müdahale alıştırmaları yönetimi ve değerlendirmesi
        ●   Yeterlik değerlendirmesi ve eğitimi 
        ●   Denetimler
        ●   Olay inceleme ve raporlama

Aşağıda sıralananların da içinde bulunduğu pek çok nedenle yangın ve patlama riski danışmanlığı hizmetimizi talep edebilirsiniz

        ●   Yeni tesis yapımı

        ●   Sigorta şirketi yönergeleri (mal varlığı koruma ve BI)

        ●   Şirket içi güvenlik denetimine yanıt olarak kural ya da standartlarda değişiklik

        ●   Tesis dahilinde endüstriyel süreç değişikliği

        ●   Mal sahibi ya da işletmeci değişikliği (dokümantasyonun eksik olması durumları)

        ●   Resmi makamlar için tesisin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğuna dair kanıt

        ●   Operasyonlarla ilgili yasal gereklilik

        ●   Yönetim tedbiri

Online Eğitim Türkiye'nin Her Yerinde Devam Ediyor!

Falckon Özel itfaiye hizmetleri dünyanın birçok coğrafyasında farklı sektörlerde endüstriyel yangın hizmetleri vermektedir.