Yangın Eğitimi

Yangınla mücadele konusunun temel taşlarından biri de yangın eğitimi ve bilinçlenmedir. Falckon, yangınla mücadele hizmetleri bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir birçok farklı sektördeki acil müdahale ekiplerini eğitmekte, yangın konusunda bilinçlenme eğitimleri vermekte, kamu sektörü ve sanayi sektöründe acil durum müdahale ekiplerine yangın eğitimleri vermekte ve ayrıca yine falckon bünyesinde verilen eğitimlerle profesyonel itfaiyeciler yetiştirilmektedir.

Falckon bünyesindeki yangın eğitimleri birçok farklı amaca ve gruba hitap edebilmekte ve farklı profesyonellik seviyelerinde olabilmektedir. Profesyonel itfaiyeciler yetiştirmenin yanı sıra, kurumlara özgü yangınla mücadele eğitimleri, özel yangın eğitimleri ve bilinçlendirme kursları Falckon’un yangınla mücadele konusunda önem verdiği konular arasında yer almaktadır. 

Yangın konusunda basitten profesyonel her seviyede verilen eğitimlerin farklı önemli olduğunun bilincindeyiz. Basit yangın eğitimlerinin alarm durumlarında hayati öneme sahip olmasının yanı sıra farklı sektörlere özel eğitimlerin birçok acil durumda hayat kurtardığını bilinmektedir. 

Uluslararası Standartlarda Yangın Eğitimi

Falckon ideal güvenlik ortamının yaratılması için, her tesise özgü farklı ihtiyaçları analiz ederek, çalışanlara ve acil müdahale ekiplerine ayrı ayrı farklı seviye eğitimler verebilmektedir. Böylece acil durumda ortaya çıkabilecek kaos ortamının ortadan kaldırılması, can ve mal güvenliğinin en hızlı şekilde sağlanması hedeflenmektedir. 

Uluslararası standartlar ve donelerle her gün geliştirilen yangın eğitim lerimiz sayesinde petrokimya, nükleer tesisler, çelik, gaz, havalimanları otomotiv gibi yüksek risk grubu içerisinde yer alan firmanızın ve çalışanlarınızın güvenliği konusunda önemli bir adım atmış olursunuz. Yangın eğitimleri, çalışanlarınızın bilinçlenmesini sağlarken, acil müdahale ekiplerinizin yetkinliklerini geliştirmesini ve güncellemesini sağlayacaktır. 

       ●   Falckon yangın eğitimi konusunda derin bir tecrübeye sahiptir. 

       ●   Dünya üzerinde binlerce itfaiyeci kendini geliştirmek amacıyla Falckon yangın eğitimi merkezine gelmektedir.

       ●   Falckon her tesisin ihtiyaçlarına göre farklı seviyelerde eğitimler düzenlemektedir.

       ●   Yangın eğitimleri ile tesislerinizdeki acil durum personelinizin yeteneklerini geliştirmesi ve spesifikleştirmesi sağlanabilmektedir.

Yangın Eğitiminin Önemi

Yangın konusunda bilincin gelişmesi dünya üzerinde yaşayan her bir birey için önem arz etmektedir ancak bu önem risk faktörleri arttığı takdirde hayati bir değer taşımaya başlar. Yangın eğitimleri sizlerin ve çalışanlarınızın güvenliği için küçük ancak çok önemli bir adımdır. Falckon yılların getirdiği tecrübelerle görmüştür ki, yangın konusunda bilinç düzeyi yüksek grupların bulunduğu alanlarda çıkan alarm durumları çok daha hızlı ortadan kaldırılabilmektedir. 

Bunun farklı iki boyutu bulunmaktadır.

Kaos Ortamının Önüne Geçmek:  Acil durumlar ve yangın korku ve paniğe yol açabildiği için bazı durumlarda kaos ortamı sebebiyle doğan yangından bağımsız can kayıplarının meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Kaos ortamı alarm durumlarında yangından bağımsız farklı risklerin ortaya çıkmasına sebep olurken yangının söndürülme ve kontrol altına alınma hızını da yavaşlatmaktadır. 

Müdahalenin Hızının Arttırmak: Yangın eğitimlerinin bir diğer boyutu da profesyonel ekiplerinin işini çok daha hızlı yapmasına imkan tanırlar. Yangın ortamında nasıl davranması gerektiğini öncelikle kendisini sonra çevresindeki insanları nasıl güvenli alan içerisinde sokması gerektiğini bilen gruplar kendi can güvenliğini garanti altına almanın yanı sıra acil müdahale ekiplerinin de işlerini çok daha hızlı ve rahat yapmasına olanak verirler. Böylece acil durum planlamasının en doğru şekilde uygulanması yangının çok daha kısa sürede kontrol altına alınması ve olası tüm risk diğer risk faktörlerinin daha hızlı bertaraf edilmesi anlamına gelmektedir.

Yangın Eğitiminin Avantajları

Herkes için gerekli olan yangın eğitimi risk faktörü yüksek tesislerde ayrı bir öneme sahiptir. Falckon’un farklı sektörlere, ihtiyaçlara ve kişilere göre düzenlenebilen yangınla mücadele eğitimlerinin birçok farklı avantajı bulunmaktadır. Özellikle yüksek risk içeren bir sektördeyseniz yangın eğitimleri hayati önem içerebilmektedir.

       ●   Yangın eğitimleri sayesinde kaos ortamı bertaraf edilir

       ●   Yangına daha hızlı ve rahat müdahale edilir

       ●   Can ve mal kaybı en aza indirgenir.

       ●   İş sürekliliğinin devamı sağlanır.

       ●   Acil durum planlamasının uygulanması kolaylaşır.

       ●   Şirketinizin saygınlığı muhafaza edilir

Kamu ve özel sektör eğitim yöntemleri

Falckon 20 yıldan bu yana çeşitli sektörlere ve kişilere farklı seviyelerde yangın eğitimi vermektedir. Falckon güvenlik ve yangın eğitimi, alarm durumlarındaki 4 ayrı seviyeyi baz alarak hazırlanmıştır. Bu seviyeler sektörünüze ve sizin ihtiyaçlarınıza göre düzenlenerek, personelinizin farklı seviyelerde eğitim almasını, kendini geliştirmesini, profesyonelleşmesini sağlamak açısından bireysel beceriler değerlendirilerek yapılır ve gerektiğinde ek eğitimlerle pekiştirilir. 

Eğitim kalitesi

20 yıllık tecrübesini, uluslararası yangın bilgi merkezi sayesinde her gün geliştiren ve güncelleyen Falckon, yangın eğitimi konusunda birçok farklı sektör için profesyonel ihtiyaçları karşılayabilecek niteliklere sahiptir. Yangınla mücadele konusunda farkındalığı geliştirmek amacıyla uluslararası standartlarda önde gelen kuruluşların yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir. 

       ●   Falckon yangın eğitimi, ISO 9001 yönergelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

       ●   Falckon, yangın eğitimlerimizin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlayan konusunda önder global birliklerin üyesidir.

       ●   Farklı ülke ve coğrafyaların gerekliliklerine uyumluluk

       ●   JOIFF, ICAO ve NFPA standartlarına uygun yangın eğitimi

Online Eğitim Türkiye'nin Her Yerinde Devam Ediyor!

Falckon Özel itfaiye hizmetleri dünyanın birçok coğrafyasında farklı sektörlerde endüstriyel yangın hizmetleri vermektedir.