Özel İtfaiye Hizmetleri

Türkiye’de genel anlamda kamu hizmeti kapsamında başarılı bir şekilde gerçekleştirilen itfaiye hizmetleri, söz konusu, yüksek riskli endüstriyel tesisler, havalimanı petrokimya, petrol, çelik, nükleer enerji, gaz ya da otomotiv sektörleri gibi risk grubu arasında yer alan bölgeler olduğunda çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Risk grubu içerisinde yer alan tesisler de yangın önlemlerinin önceden alınmış olması, gerekli kontrollerin profesyonel bir ekip tarafından önceden yapılmış olması, ortaya çıkabilecek risklerin en aza indirgenmesi için alt yapı çalışmalarının tam olması ve olası bir yangın karşısında en kısa zamanda müdahale edecek ekibin orada bulunması açısından özel itfaiye hizmetleri nin önemi gündeme gelmiş ve gelişmiş ülkeler tarafından senelerdir kullanılan kamu itfaiyesi yanı sıra yüksek risk taşıyan endüstriyel alanlar için özel itfaiye hizmetleri, bir dünya markası olan Falckon tarafından Türkiye’de de, başarılı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

Özel İtfaiye Hizmetleri ile Çalışmanın Önemi

Özel İtfaiye hizmetleri, öncelikle büyük tesislerde can ve mal güvenliği açısından en uygun koşullarda çalışmayı sağlamak açısından, maddi ve manevi kayıpları ve büyük riskleri en alt seviyeye indirmeyi öncelikli hedef olarak belirleyerek orta çıkabilecek riskleri önceden ortadan kaldırmak üzere çalışmalar yapar. Özel itfaiye hizmetleri nin kamu itfaiye hizmetinden farkı bu noktada başlar. Özel itfaiye hizmetleri açısından “önlem” birincil önceliktir.

Özel itfaiye hizmetleri, kamu itfaiyesinden farklı olarak, yüksek ölçekli risk içeren tesislerin olası yangın ihtimallerini en aza indirgeyebilmek adına profesyonel bir ön çalışma yaparak, yangın ihtimali doğurabilecek durumların ortadan kaldırılması için gerekli ön çalışmayı sağlamanın yanı sıra, yine böyle büyük ölçekli tesislerde yangının büyüyebilme ihtimalini ortadan kaldırabilmek amacıyla riskli alana en yakın bölgede hazır beklemektedir.

Özel İtfaiye Hizmetleri ve Çalışma Şekli

Havalimanları, petrokimya, çelik, nükleer, diğer endüstriyel tesislerde ve fabrikalarda yangın ihtimalinin en aza indirgenmesi ve olası bir yangın durumunda can ve mal güvenliğini riske atmadan en hızlı şekilde müdahalenin sağlanması açısından özel itfaiye hizmetleri büyük önem taşımaktadır.

Özel itfaiye hizmetleri, bünyesinde barındırdığı mühendis ve deneyimli itfaiye personeli sayesinde öncelikle, tesislerin içeriğine ve kapasitesine göre özel olarak hazırlanmış önlemlerin yapılandırılmasını sağlar. Yangınla mücadele amacıyla gerekli çözümlerin, tesislerin yapısına özgün şekilde planlanmasının sağlamak, özelleştirilmiş yangınla mücadele ve önlem yapılandırılmasını oluşturmak ve tesislerde önleyici ve koruyucu güvenliğin arttırılmasını sağlamak amacıyla 24 saat tesislerle ortak çalışma içerisindedir.

Özel İtfaiye Hizmetleri Nasıl Çalışıyor?

  • Tesislerin içeriğine ve kapasitesine göre risk haritasının çıkarılması
  • Tesislerin risk haritasına göre yeniden yapılandırılması
  • Önleyici ve koruyucu önlemlerin alınması
  • Özel itfaiye hizmetleri ekiplerinin olası bir risk durumunda, tesisin genel işleyişini engellemeyecek en yakın ve en uygun noktadan konumlandırılması
  • Olası yangın ihtimallerine karşı gerekli önlemlerin alınması
  • Tesis çalışanlarının bilinçlendirilmesi
  • Tesis çalışanlarının eğitimi ve gerekli durumlarda “kırmızı alarm” planının oluşturulması
  • Patlama, yangın ya da kaçak durumlarında kamu itfaiyesi olay yerine gelene kadar yapılacak ilk ve acil müdahale 

Online Eğitim Türkiye'nin Her Yerinde Devam Ediyor!

Falckon Özel itfaiye hizmetleri dünyanın birçok coğrafyasında farklı sektörlerde endüstriyel yangın hizmetleri vermektedir.