Yangınla Mücadele Yönetimi

Yangınla mücadele, komplike bir konudur ve yangınla mücadele süreçlerinin birbirinden farklı görevler üstlenen birden çok ayağı vardır. Bilinçlenme aşamasından korunma sistemlerinin yapılandırılmasına, acil durum planlamasından, acil durumda yangına müdahale çalışmaları ve gerektiğinde ambulans ve kurtarma çalışmaları yangınla mücadelenin birbirinden ayrılmaz parçalarını oluşturur. Böyle komplike bir yapı da yangınla mücadele de ekip yönetimi çok önemlidir. 

Gerekli tüm sistemlerin tek bir noktadan en doğru şekilde koordine edilirken, gerektiğinde bağımsız ve doğru kararlar alınabiliyor olması gerekmektedir. 

Yangınla Mücadelede Temel Gereksinimler

Yangın konusunda bilgilenmek herkesin ihtiyacıdır ancak konu yüksek risk sınıfı içerisindeki endüstriler, tesis ve fabrikalar olduğunda can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılması gereken temel bazı yükümlülükler vardır. Yangınla mücadele hizmetleri almaya karar verdiğinizde temel olarak 3 şeye gereksinim duyarsınız. 

●   Mevzuat Ve Yönetmeliklere uyum
●   İş Kesintisinin en aza indirgenmesi
●   Güçlü bir yangın müdahale sistemi

Mevzuat ve Yönetmeliklere Uyum:

Mevzuat ve yönetmelikler olası risklere karşı olması gereken minimum sistemi yapılandırmamızı sağlayan önemli kurallardır. Hem yasal zorunluluklarımız gereği hemde aynı zamanda sorumluluklarımız gereği öncelikle mevzuatın bizim çalışma alanımız için ön gördüğü çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Falckon Yangınla Mücadele Hizmetleri, Otomotivden havalimanlarına, gaz ya da petrokimyadan, nükleere kadar birçok endüstri  dalında yerel mevzuat gerekliliklerinin yanı sıra uluslararası standartlar konusunda da yıllara dayanan bilgi ve tecrübemizle yanınızdayız. Mevzuat ve yönetmelikler konusunda profesyonel gözden en doğru danışmanlık hizmetini almanız size yönetmelik için gerekli olan sistemi, en doğru şekilde, uygun maliyetle ve en üst performansla yapılandırmanızı sağlarken, yangından korunma konusunsa gerekli görülebilecek sektörünüze ait güncelleme ve ayrıntıları da gözden kaçırmanızı engeller. 

Her bir endüstrinin kendi içerisinde spesifik özellikleri vardır. Yönetmelik ve mevzuattaki bu ayrıntıları gözden kaçırmayacak olan profesyonellerle çalışmanız hem iş güvenliğinizi arttıracak hemde maliyetinizi düşürecektir. 

Güçlü Bir Yangın Müdahale Sistemi:

 • Tesislerinizde güçlü bir yangına müdahale sisteminin oluşturulması, olası alarm durumlarının hızlı bir şekilde bertaraf edilmesinin en iyi yöntemidir. Yangın müdahale sistemlerinin oluşturulması, tesislerinizin yapısına göre özelleştirilmiş şekilde yapılandırılması yangınla mücadelenin temel ayağının oluşturmaktadır. Güçlü bir yangın müdahale sistemi kurduğunuzda, can ve mal güvenliğinizi kontrol altına almanın yanı sıra iş kesintisi ve maddi kayıplarından önüne geçmiş olursunuz. 

  Yangına müdahale sisteminin doğru bir şekilde yapılandırılması ancak ve ancak işin uzmanı profesyonel bir ekip ile mümkündür. Aksi durumlarda, tesislerinizde doğru analiz ve tetkiler yapılmadan yapılandırılmaya çalışılan yanlış yangın sistemleri maddi anlamda sizi zora sokarken, etkili bir yangın müdahalesi sağlayamayabilir. 

İş kesintisinin En Aza İndirgenmesi:

Müşteriye sipariş yetiştirmek ve üretmek için zamanla çalışan ve her dakika için ciddi rakamlar kazanan firmalar açısından iş güvenliğinden hemen sonraki adım iş kesintisinin yaşanmamasıdır. İyi ve güçlü yapılandırılmış bir yangınla mücadele sistemi, alarm durumları için oluşturulmuş bir yangın söndürme ve acil durum planı ile iş kesintisinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Yangınla mücadele sistemlerinin yapılandırılması esnasında yangın modellemeleri ve yapılan analizler sonuçlarının yangının çıkmasını engelleme, olası yangın durumlarında en hızlı şekilde müdahale çalışmalarının başlatılmasının yanı sıra  iş kesintisinin en aza indirilmesi konusunda da doğru şekilde yapılandırılmış ve planlanmış olması gerekmektedir. 

Yangınla Mücadele Yönetiminin Esasları

Yangınla mücadele de yönetim, doğru değerlendirmelerin yapılabilmesi, operasyon kordine ve kontrolünün tek bir noktadan sağlanabilmesi ve diğer tüm hizmetlerin hızlı bir şekilde kurulabilmesi gibi temel esaslarla çalışmaktadır. 

Tek Bir İrtibat Noktası

Yangınla mücadelede birçok farklı açıdan birbirinden farklı ihtiyaçlarınız ortaya çıkacaktır. Yangınla mücadele konusunda çok daha hızlı müdahalenin yapılabilmesi ve sizin yangın ile mücadele konularında tek bir noktadan tüm ihtiyaçlarınızı halledebilmeniz açısından Falckon, yangınla mücadele yönetiminin en temel esaslarından birinin tek bir noktadan irtibat olduğunu bilinciyle müşterilerine tüm ihtiyaçlara tek noktadan çözüm prensibiyle oluşturulmuş sistemler sunmaktadır. Böylece Falckon, yangınla mücadele sistemleri açısından, itfaiyeden ambulansa, kurtarma ekibinden danışmana ya da yangın eğitimi ve tıp kliniklerine kadar tüm ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan sağlamanıza olanak vererek, müşterilerine uzun soluklu ve verimli iş ortaklığı sunuyor. 

Değerlendirme

Her endüstrinin kendine özgü üretim yapısı ve kuralları, her tesisin kendine özgü bir kurulma düzeni vardır. Böyle bir ortamda her tesis için oluşturulacak yangınla mücadele sistemleri o tesisin yapısına büyüklüğüne ve konusuna uygun olarak özel şekilde hazırlanmalıdır. Bunun için yangınla mücadele yönetiminin temel esaslarından bir diğeri, değerlendirmedir. Yangınla mücadele sistemleri kurulmadan ve yapılandırılmadan önce, saha içi analizler ve yangın senaryolarıyla desteklenmiş raporlar yangın mühendisleri ve danışmanlar eşliğinde hazırlanarak tamamen size özel oluşturulmuş değerlendirmeler sonrasında yangınla mücadele sistemleri yapılandırılır. 

Yangınla Mücadele Sistemleri oluşturulmadan önce yapılacak olan değerlendirme şunları kapsamalıdır

       ●    Güncel ve etkili bir güvenlik süreci
       ●    Alarm durumu prosedürleri
       ●    Acil durum planlamaları
       ●    Yangından koruma sistemleri seçimi
       ●    Yangından korunma araçlar ve gezici ekip/ekipman
       ●    Ölçme ve değerlendirme
       ●    Görevlilerin teknik bilgi ve becerlileri

Yangın Operasyonlarının Kontrolü

Falckon’un yangınla mücadele konusunda hassasiyetle üzerinde durduğu nokta yangın operasyonlarının kontrolüdür. Yangın ile mücadele hizmetleri kapsamından sizlere itfaiyecileri, araçları, yangın ekip ve ekipmanlarını, tesislerin sistemlerini ve iş prosedürlerini kapsayan geniş bir alanda düzenlemeler sağlayarak zamanı geldiğinde yangın operasyonlarını en uygun şekilde kontorlünü sağlamaktadır. 

Yüksek kalitede hızlı bir yangın müdahalesi ancak ve ancak yangın operasyonu kontrolünün çok sağlam yapılmasıyla mümkün olabilmektedir. Yangın operasyonlarını iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi, iyi bir ekip ve tecrübe ile mümkündür.  

Yangın Önleme Hizmetleri

 • Yangın riski değerlendirmesi
 • Patlama riskleri değerlendirmeleri
 • Modellemeler
 • Yangın bilinçlendirme eğitimleri ve tatbikatlar
 • Gözcüler
 • Sıcak iş izinlerinin kontrol edilmesi
 • Yangın önleme teftişi ve devriye sistemi
 • Çeşitli prosedürlerin yerine getirilmesi

Bakım Onarım Hizmetleri

 • Duman algılama sensörleri
 • Zehirli gaz ve yanıcı madde algılama sistem ve sensörleri
 • Sabit yangın söndürme sistemleri
 • Yangından korunma sistemlerinin bakımı ve onarımı
 • Yangın baskılama sistemleri
 • CO2, kuru kimyasal ve köpük bazlı yangın baskılama sistemleri
 • Sprikler sistemi bakım ve onarımı
 • Acil durum iletişim sistemleri
 • Acil durum kitlesel uyarı sistemleri
 • Yangınla mücadele ekip ve ekipmanı
 • Yangından  korunma ve solunum maskeleri
 • Taşınabilir yangın söndürme aletleri

Diğer Hizmetler

 • Üretim sistemleri ve diğer süreçlerle ilgili bakım
 • Ambulans ve yerinde sağlık hizmetleri
 • Tıp klinikler
 • Denizden kurtarma
 • Arama Kurtarma
 • Kar temizleme / Buzdan arındırma

Online Eğitim Türkiye'nin Her Yerinde Devam Ediyor!

Falckon Özel itfaiye hizmetleri dünyanın birçok coğrafyasında farklı sektörlerde endüstriyel yangın hizmetleri vermektedir.