Nükleer Yangın ile Mücadele Hizmetleri

Modern çağın vazgeçilmez enerji kaynakları ve çalışma alanları arasında giren nükleer enerji üretimi, yüksek ve kritik riks grubu içerisinde yer alan sektörlerin başında gelmektedir. Nükleer enerji üretim santralleri konusunda en üst seviyede hassasiyet gerekmektedir. Kritik alt yapıların korunmasının yanı sıra çevresel zararları da minimuma indirecek şekilde yapılandırmaların sağlanması nükleer yangın ile mücadele konusunda önemli bir noktadadır. 

Nükleer gibi oldukça kritik olan bir konuda alınması gereken acil durum önlemleri son derece ayrıntılı ve dikkatli hazırlanmış operasyonel bir hizmet anlayışını gerektirir. Falckon nükleer yangın ile mücadele konusunda da çok uluslu hizmet veren lider bir tedarikçidir. Birçok farklı ülkede, dünyanın sayılı nükleer santrallerinde can ve mal güvenliğini korunmak, nükleer yangınla mücadele etmek ve ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirebilmek için uzun yıllardan bu yana çalışmalarına devam etmektedir. Nükleer yangın ile mücadele hizmetlerinde uzun soluklu yatırımların korunması ve insan güvenliği önceliğinde santrallerde ortaya çıkabilecek her türlü alarm durumunda sizlerin yanında olabilecek güvenilir bir ortak noktasındayız. 

Yüksek risk grubu içerisinde yer alan, çalışanların can güvenliğinin yanı sıra çevresel can güvenliği ve büyük ölçekli yatırımlar açısından çok önemli bir noktada bulunan, nükleer santraller ve diğer bütün enerji üretim tesislerinde öncelik her anlamda güvenlik ve tabi ki güvenilirlik olmaktadır. 

Nükleer Yangın ile
Mücadele Sistemleri

Özellikle son 10 yıldır hızlı bir gelişme içerisine girerek, sıklıkla kullanılmaya başlanmış olan Nükleer enerji endüstrisinde ortaya çıkan büyüme ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda güvenlik politikaları ve risk yönetimi konularında yeni bir yüze kavuşmuştur. Nükleer yangın ile mücadele sistemleri, risk yönetimi ve güvenlik uygulamalarının gözden geçirilerek geliştirilmesine ve nükleer enerjinin daha güvenli bir şekilde kullanılmaya başlanmasına olanak tanımıştır. Konusunda derin bir geçmişe sahip olan Falckon yangın ile mücadele hizmetleri, nükleer santrallerin uluslararası kabul görmüş güvenlik uygulamaları çerçevesinde en son teknoloji ile korunmasını sağlamak üzere araştırma ve geliştirme çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. 

Nükleer yangın konusu, üzerinde hassasiyetle çalışılması gereken ve tesislerin her alanında kapsamlı bir yapılandırma gerektiren özel bir çalışma alanıdır. Nükleer yangın ile mücadele konusunda güvenilirliği sağlamak, ulusal ve uluslararası platformlar ve kamuoyu açısından oldukça önemlidir. Yaptığı işin öneminin bilincinde olan Falckon yangın ile mücadele hizmetleri, nükleer yangın konusunda da senelerdir bir çok tesiste olduğu gibi, nükleer operatörlerin yangına karşı en kapsamlı şekilde yapılandırılması için güvenilir bir iş ortağıdır. 

Falckon nükleer yangın ile mücadele hizmetleri sayesinde tesisleriniz, konusunda uzman ve profesyonel yangın mühendislerinin analiz ve çalışmalarından geçerek, üst düzey, birinci sınıf yangın güvenlik sistemleri ile çevrelenir. Uzun dönemli çalışma ortağınız olacak olan Falckon, ihtiyaçlarınızın fazlasıyla sizlere alarm durumlarında olduğu gibi, öncesinde risk faktörlerini en aza indirgemek ve olası facia risklerinin önüne geçmek için çalışmaktadır. 

Nükleer enerji üreten tesislerinizin yapısına özel olarak hazırlanacak olan hizmet paketleri ile tam anlamıyla size ve tesislerinize özel güvenlilir ve güvenli bir yapıya kavuşarak, hizmetlerinizin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde devamlılığını garanti altına almış olursunuz.

Nükleer yangın ve diğer enerji üretim tesislerine verilen yangın ile mücadele hizmetleri

Nükleer tesislerinizin yangınla karşı en doğru şekilde projelendirilmesi, tüm teknolojik alt yapının en iyi şekilde korunması için yangın olasılığı ile ilgili tüm kombinasyonların senaryoları yangın mühendisleri tarafından tek tek işlenerek, geniş kapsamlı korunma sistemleri oluşturulur. 

  • Nükleer yangın ile mücadele kapsamında, kullanılacak olan tüm sistem ve ürünlerin nükleer otorite tarafından kabul edilen şartlara uygunluğu sağlanır.
  • Nükleer yangın ile mücadele hizmetleri kapsamında tesislerin gerekli tüm alanları (servis geçiş contalarından, kapılara kadar) hava ve su sızdırmazlığı, deprem gibi doğal afetlere kadar göz önünde bulundurularak en doğru şekilde yapılandırılır. 
  • Yangına karşı korunma ürünleri ve yangın sistemlerinin dayanım performansları nükleer yangın ile mücadele kapsamında uluslar arası standartlarda yerinde yapılandırılır ve tanımlanır. 
  • Uzun soluklu iş ortaklı ile birlikte gelişen yapı da, sistemlerin periodik bakımları aksatılmadan yapılarak, ürünlerin acil durumlar karşısında her daim beklenilen şekilde çalışması sağlanır. 
  • Tesislere özel olarak risk analizleri oluşturularak, yangın modelleme kombinasyonları yapılır.  
  • Alarm ve acil durumlarda nükleer güvenlik seviyesinin en iyi şekilde çalışması açısından en uygun yangın önleme çözümleri yapılan analizler ve daha önceden öngörülmüş hesaplamalar sayesinde oluşturulur.

Nükleer yangın ile mücade kapsamında verilen diğer hizmetler

Falckon nükleer yangın ile mücadele hizmetleri kapsamında ayrıca danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Bu anlamda senaryo tabanlı risk değerlendirmeleri yapılarak, varolan durum ile ilgili geniş kapsamlı raporlar hazırlanmaktadır. Ortaya çıkabilecek yangın ve patlama senaryolarına göre sonuç modellemesi yapılarak, altyapının yangın güvenliği açısından gözden geçirilmesi sağlanır. Acil durumlara karşısında müdahale planlaması, görev ve yetkilendirme, ve bilinçlendirme çalışmaları yangın eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri kapsamında verilmektedir.

Afet yönetiminin optimizasyonu, iş sürekliliğinin sağlanması açısından alınması gereken önlemler raporlanarak uygulama konularında tesislere destek sağlanır. 

Nükleer yangın ile mücadele sistemleri, kapsamlı ve komplike bir çalışma ve uzun soluklu çalışma ile güvenilir bir iş ortaklığı gerektiren oldukça hassas bir konudur. Falckon 100 yılı aşkın yangın ile mücadele tecrübesiyle nükleer yangın ile mücadele konularında da tesisleriniz için en güvenilir iş ortağıdır. 

Acil durum planlamasının tecrübeli yangın mühendisleri ve ekipleri ile yapılandırılması, acil durum planlamasının en iyi şekilde hayata geçirilmesi için kişilere düşen görevlerin teorik ve pratik olarak öğretilmesi danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. 

Havalimanı yangın ile mücadele konusunda diğer ek hizmetlere de ihtiyaç duyan kritik bir alandır. Tüm bu acil durum hizmetlerinin tek bir operasyon noktasında toplanması müdahale gerektiren durumlarda etkinliği arttırmaktadır. Ambulans hizmetleri, tıp klinikleri ve engelli kişiler için hizmetler yine falckon yangınla mücadele hizmetleri kapsamında havalimanı yangın mücadele sistemi kapsamına alınması gereken hizmetler arasındadır.

Online Eğitim Türkiye'nin Her Yerinde Devam Ediyor!

Falckon Özel itfaiye hizmetleri dünyanın birçok coğrafyasında farklı sektörlerde endüstriyel yangın hizmetleri vermektedir.